Du kan inte desinficera luften
på egen hand. Vi hjälper dig.

NanoStrike® är den patenterade teknologin som driver Novaerus portabla enheter för luftdesinfektion. Denna plasmabaserade nanoteknik dödar alla luftburna mikroorganismer vid kontakt och utgör därmed första linjen av skydd mot virus och bakterier.

Tekniken är helt säker för människa och miljö.

Teknologi
Användningsområden

Den första linjen av skydd mot virus och bakterier

NanoStrike är den patenterade teknologin som driver Novaerus portabla enheter för luftdesinfektion.

Denna plasmabaserade nanoteknik dödar alla luftburna mikroorganismer vid kontakt och utgör därmed första linjen av skydd mot virus och bakterier.

Tekniken NanoStrike är helt säker för människa och miljö. Forskning, utveckling och tillverkning sker på Irland och trestegsfiltret Camfil® som används i Defend 1050 är en svensktillverkad kvalitetsprodukt från fabriken i Trosa.

Läs mer

Luftskydd av medicinsk kvalitet
För alla delar av samhället

Varhelst människor kommer och går finns patogener som på olika sätt introduceras till inomhusmiljöer. Novaerus portabla luftdesinfektionsenheter är utformade för snabb sanering av alla situationer och sammanhang där många människor vistas tillsammans. Novaerus teknologi genererar kontinuerlig luftdesinfektion, partikelminskning, luktreducering och VOC-kontroll.

Allt för att återställa och bibehålla hälsosam luft inomhus.

Läs mer

Novaerus produktlinje – Välj rätt enhet för dina behov

Novaerus portabla produkter kan användas tillsammans eller var för sig för att återställa och bibehålla luftkvaliteten inomhus. Enheterna är lätta att använda, kräver litet underhåll och flyttas enkelt mellan riskområden för att placeras där de behövs som mest.

Vetenskapligt bevisad förmåga att skydda dig, din personal, din familj, dina kollegor, kunder, studenter eller hyresgäster från luftburna föroreningar, bakterier och virus.

Utan skadliga biprodukter kan de användas dygnet runt nära barn, äldre och sjuka. Novaerus teknik erbjuder säkerhet för alla. I samhället i stort.

Defend 1050

Kärnan i Novaerus Defend 1050 utgörs av tekniken NanoStrike och kombineras med det svensktillverkade trestegsfiltret Camfil®. Enheten är fristående, hjulförsedd och har fem effektlägen. Defend 1050 är idealisk för snabb sanering av högriskområden och stora utrymmen där många människor vistas tillsammans.

Protect 800

Novaerus Protect 800 är designad för kontinuerlig luftdesinfektion och luktkontroll i medelstora inomhusutrymmen och använder tekniken NanoStrike tillsammans med en tvåstegsfläkt. Kan monteras på vägg eller placeras på ett specialdesignat stativ och ansluts till valfritt uttag.

Protect 200

Novaerus Protect 200 är utformad för kontinuerlig luftdesinfektion av ditt omedelbara andningsutrymme och rum upp till 20 kvm. Enheten använder tekniken NanoStrike och drivs med en fläkthastighet. Kan monteras på väggen eller placeras på vilken plan yta som helst och ansluts till valfritt uttag.

Oberoende testad och beprövad

NanoStrike teknologin har bevistas eliminera och avaktivera de minsta av luftburna virus, bakterier, mögelsporer och VOC i ett trettiotal oberoende laboratorietester.

I fallstudier och kliniska tester har Novaerus produkter uppvisat tydliga resultat på reducering av infektioner och ökat välbefinnande hos människor i verkliga miljöer.

Coronavirus och SARS-CoV-2

Novaerus mest uppmärksammande och dagsaktuella vetenskapligt bevisade
testresultat handlar om Coronavirus.

Laboratoriestudien utvärderade effekten och förmågan hos Novaerus Defend 1050 att reducera aerosoliserad MS2-bakteriofag. MS2-bakteriofag är ett vetenskapligt erkänt surrogat för SARS-CoV-2, viruset som orsakar sjukdomen COVID-19.

Novaerus Defend 1050 visade sig minska MS2-bakteriofag med 99,99% på 15 minuter.

Läs mer om studien nedan eller gå vidare till Forskning där du finner
Novaerus sammanställda resultatunderlag.

TAGS: AEROSOL RESEARCH, KANSAS, US, NV1050, SARS, COVID-19


Novaerus Defend 1050 visade sig minska MS2-bakteriofag med 99,99% på 15 minuter.

Reduktion av SARS-CoV-2

24/7 LUFTSKYDD

Skydda dig, din personal, din familj, dina kollegor, kunder, studenter eller hyresgäster
från luftburna föroreningar, bakterier och virus.

Enkel att använda och billig i drift.

användningsområden

Idag hjälper Novaerus produkter hundratals sjukhus, företag, äldreboenden, utryckningsfordon och skolor runt om i världen att infektionskontrollera och partikelreducera sina verksamheter.

Vill du också prova Novaerus unika och banbrytande teknik?