Välj rätt enhet för dina behov

Novaerus portabla enheter är enkla att använda, nästintill underhållsfria och billiga i drift.
De är utformade för snabb, kraftfull och kontinuerlig infektionskontroll
samt för lukt- och partikelreduktion.

Tekniken är helt säker att använda i alla delar av samhället. Även kring
våra mest utsatta medmänniskor.

DEFEND 400 och 1050

Defend 1050 Läs mer
Defend 400 Läs mer

Novaerus Defend 400 och 1050 är utformade för snabb sanering av högriskområden och stora lokaler där många människor vistas tillsammans. Enheterna använder patenterad plasmabaserad nanoteknik i kombination med medicinskt klassat trestegsfilter från svenska Camfil® för att ge optimala förutsättningar för luftdesinfektion och partikelavlägsnande.

PROTECT 800

NV 800 Läs mer

Novaerus Protect 800 är konstruerad för kontinuerlig luftdesinfektion och luktkontroll av medelstora inomhusutrymmen såsom kontor, butiker, salonger, caféer och klassrum. Protect 800 är filterfri och kräver i princip inget underhåll. Den är försedd med två effektlägen för bästa anpassning till användningsområdet.

PROTECT 200

NV 200 Läs mer

Protect 200 desinficerar ditt omedelbara andningsutrymme och erbjuder en punktinsats av en enskild persons luftutrymme. Den är designad för mindre ytor upp till 20 kvm såsom kontorsrum, mötesrum, receptioner och enskilda rum i bostäder såsom sovrum och badrum. Protect 200 kan placeras fristående på en bords- eller bänkyta, alternativt väggmonteras.

Varför desinficera luften?

Luftburna patogener sprider smitta genom in- och utandning, nysningar, hostningar samt via förorenade ytor. Utöka därför din hygien- och viruskontroll
till att även omfatta luftdesinfektion dygnet runt.