Användningsområden

Novaerus portabla enheter är mycket effektiva i alla situationer där man på ett säkert sätt önskar reducera patogener, mildra odörer och neutralisera miljöföroreningar i inomhusluften.

SJUKVÅRD OCH OMSORG

KONTROLLERADE MILJÖER OCH SAMHÄLLSNYTTA

Varför desinficera luften?

Luftburna patogener sprider smitta genom in- och utandning, nysningar, hostningar samt via förorenade ytor. Utöka därför din hygien- och viruskontroll till att även omfatta luftdesinfektion dygnet runt.