Karolinska Institutets studieprotokoll EPOS publicerat på BMJ Open

Författare
Anders Persson, Isam Atroshi, Thomas Tyszkiewicz, Nils Hailer, Stergios Lazarinis, Thomas Eisler, Harald Brismar, Sebastian Mukka, Per-Juan Kernell, Maziar Mohaddes, Olof Sköldenberg, Max Gordon

ÖPPNA I NYTT FÖNSTER

Läs mer