Forskning

Novaerus teknik är oberoende testad och beprövad.

Teknologin NanoStrike har bevistas eliminera och avaktivera även de minsta av luftburna virus, bakterier, mögelsporer och VOC i ett trettiotal oberoende laboratorietester.

I fallstudier och kliniska tester har Novaerus produkter uppvisat tydliga resultat på reducering av infektioner och ett ökat välbefinnande hos människor i verkliga miljöer.

Läs mer nedan eller kontakta oss!

KONTAKTA OSS

Teknologin bevisat effektiv mot levande SARS-CoV-2 och Defend 1050 klarerad av amerikanska FDA

Defend 1050 eliminerar levande SARS-CoV-2

Defend 1050 uppnådde en reduktion på 99,997% av SARS-CoV-2 på 30 minuter vilket innebar att aktivt SARS-CoV-2-virus inte kunde detekteras efter 30 minuter.

Läs hela studierapporten

FDA klarerade Novaerus luftrenare Defend 1050

I januari 2021 klarerades Novaerus luftrenare Defend 1050 av amerikanska FDA (Food and Drug Administration) med nomenklaturen 510(k) Class II Medical Device.

Noggranna laboratoriestudier visade att luftrenaren filtrerade och utplånade ett brett spektrum av virus och bakterier.

Efter femton minuter hade Defend 1050 reducerat 99,99 % av viruset MS2 bakteriofag, ett vetenskapligt erkänt surrogat för viruset SARS-CoV-2 i laboratoriemiljöer.

Läs artikeln

Ladda ner Novaerus laboratoriestudier och kliniska tester i ett och samma dokument

Forskningsdokument

Novaerus studie- och resultatunderlag


NamnMinskningTidOmrådeModell
VIRUSSARS-CoV-299.99%30 min36NV1050
Measles99.87%20-30 min28.5 NV1050
Influenza A99.9%10-20 min28.5 NV1050
Phi X 17499.8%30 min60 NV1050
SARS-CoV-299.99%5 timmar16 NV800
Influenza A99.99%5 timmar16 NV800
Norovirus99.99%5 timmar16 NV1050

NamnMinskningTidOmrådeModell
BAKTERIERTuberkulos97%30 min30NV1050
MRSA99.94%15 min30 NV1050
Clostridicum difficile sporer99.9%40 min28.5 NV1050
Staphylococcus epidermidis99.9%60 min60 NV1050
MRSA99.99%4 tim1 NV800
Bacillus subtilis86.63%6 tim16 NV800
Escherichia coli71.80%5 min2.3NV200

NamnMinskningTidOmrådeModell
MÖGELSPORER
Aspergillus niger97%30 min16 NV1050
Aspergillus niger99.10%4 tim16 NV800
MÖGEL SPORER
NamnMinskningModel
Aspergillus niger99.99%NV1050
Aspergillus niger99.10%NV800

NamnMinskningTidOmrådeModell
VOC
Nitrogen Dioxide99.49%7.2 min16 NV1050
Formaldehyde99.68%1.1 min16 NV1050
Toluene99%9.1 min19.72 NV1050
VOC
NamnMinskningModel
Nitrogen Dioxide99.49%NV1050
Formaldehyde99.68%NV1050
Toluene99%NV1050

Jämförelse mellan olika tekniker

Här sätts NanoStrikes funktion och egenskaper i relation till konkurrerande tekniker

Så fungerar Novaerus teknik i verkligheten

I fallstudier och kliniska tester har våra produkter visat sig minska infektioner och öka välbefinnandet i verkliga miljöer. Här följer några exempel från olika delar av världen där man implementerat Novaerus teknik i sin verksamhet.

Coronavirus & influensa

Denna in vitro-studie belyser Novaerus Defend 1050´s förmåga att avlägsna aerosoliserad MS2 bakteriofag – ett surrogat för influensa- och coronavirus.

gå till studie

Leopardstown Park

I denna studie utvärderas effekten av att implementera Novaerus Protect 200 i patientrum och på enskilda avdelningar på sjukhuset Leopardstown Park.

gå till studie

Linde Healthcare, Wien

Företaget Linde trodde att förbättringar av arbetsmiljön skulle förbättra prestationer och produktivitet, minska sjukfrånvaro och stärka personalens hälsa.

gå till studie

Förskolan Mamos Delne, Litauen

Förskolan Mamos Delne ville skapa en säker och hälsosam inomhusmiljö för barnen inom deras omsorg.

gå till studie

Uzsoki Sjukhuset, Ungern

Förutom standard-protokollen för hygien implementerade Uzsokisjukhuset även ett ytterligare skydd mot COVID-19: luftdesinfektionsteknik från Novaerus.

gå till studie

Universitet i Szeged, Medicinska fakulteten

Universitetet ville förbättra den övergripande luftkvaliteten på sektionerna för geriatrisk och kronisk sjukdom.

gå till studie

Se hur tekniken fungerar