Forskning2021-03-25T12:14:43+01:00

Forskning

Novaerus teknik är oberoende testad och beprövad.

Teknologin NanoStrike har bevistas eliminera och avaktivera även de minsta av luftburna virus, bakterier, mögelsporer och VOC i ett trettiotal oberoende laboratorietester.

I fallstudier och kliniska tester har Novaerus produkter uppvisat tydliga resultat på reducering av infektioner och ett ökat välbefinnande hos människor i verkliga miljöer.

Läs mer nedan eller kontakta oss!

KONTAKTA OSS

Ladda ner Novaerus laboratoriestudier och kliniska tester i ett och samma dokument

Forskningsdokument

Novaerus studie- och resultatunderlag


Namn Minskning Tid Område Modell
VIRUS SARS-CoV-2 99.99% 15 min 16 NV1050
Measles 99.87% 20-30 min 28.5 NV1050
Influenza A 99.9% 10-20 min 28.5 NV1050
Phi X 174 99.8% 30 min 60 NV1050
SARS-CoV-2 99.99% 5 timmar 16 NV800
Influenza A 99.99% 5 timmar 16 NV800
Norovirus 99.99% 5 timmar 16 NV1050

Namn Minskning Tid Område Modell
BAKTERIER Tuberkulos 97% 30 min 30 NV1050
MRSA 99.94% 15 min 30 NV1050
Clostridicum difficile sporer 99.9% 40 min 28.5 NV1050
Staphylococcus epidermidis 99.9% 60 min 60 NV1050
MRSA 99.99% 4 tim 1 NV800
Bacillus subtilis 86.63% 6 tim 16 NV800
Escherichia coli 71.80% 5 min 2.3 NV200

Namn Minskning Tid Område Modell
MÖGELSPORER
Aspergillus niger 97% 30 min 16 NV1050
Aspergillus niger 99.10% 4 tim 16 NV800
MÖGEL SPORER
Namn Minskning Model
Aspergillus niger 99.99% NV1050
Aspergillus niger 99.10% NV800

Namn Minskning Tid Område Modell
VOC
Nitrogen Dioxide 99.49% 7.2 min 16 NV1050
Formaldehyde 99.68% 1.1 min 16 NV1050
Toluene 99% 9.1 min 19.72 NV1050
VOC
Namn Minskning Model
Nitrogen Dioxide 99.49% NV1050
Formaldehyde 99.68% NV1050
Toluene 99% NV1050

Fallstudier

Jämförelse mellan olika tekniker

Här sätts NanoStrikes funktion och egenskaper i relation till konkurrerande tekniker

Så fungerar Novaerus teknik i verkligheten

I fallstudier och kliniska tester har våra produkter visat sig minska infektioner och öka välbefinnandet i verkliga miljöer. Här följer några exempel från olika delar av världen där man implementerat Novaerus teknik i sin verksamhet.

Coronavirus & influensa

Denna IVF-studie belyser Novaerus Defend 1050´s förmåga att avlägsna aerosoliserad MS2 bakteriofag – ett surrogat för influensa och coronavirus – inklusive Covid-19.

gå till studie

Leopardstown Park

I denna studie utvärderas effekten av att implementera Novaerus Protect 200 i patientrum och på enskilda avdelningar på sjukhuset Leopardstown Park.

gå till studie

Linde Healthcare, Wien

Företaget Linde trodde att förbättringar av arbetsmiljön skulle förbättra prestationer och produktivitet, minska sjukfrånvaro och stärka personalens hälsa.

gå till studie

Förskolan Mamos Delne, Litauen

Förskolan Mamos Delne ville skapa en säker och hälsosam inomhusmiljö för barnen inom deras omsorg.

gå till studie

Uzsoki Sjukhuset, Ungern

Förutom standard-protokollen för hygien implementerade Uzsokisjukhuset även ett ytterligare skydd mot COVID-19: luftdesinfektionsteknik från Novaerus.

gå till studie

Universitet i Szeged, Medicinska fakulteten

Universitetet ville förbättra den övergripande luftkvaliteten på sektionerna för geriatrisk och kronisk sjukdom.

gå till studie

Se hur tekniken fungerar

Till toppen