Om oss

Tre Röda AB är Novaerus generalagent i Sverige. Tre Röda har funnits sedan 2002 och har en lång historia av arbete gentemot nordiska rena, kontrollerade miljöer. Dessa miljöer är verksamheter och produktionslokaler med särskilt höga krav på hygien.

Vi har erfarenhet av och ett stort intresse för att skapa och upprätthålla miljöer i verksamheter med renhetskrav avseende partiklar såväl som mikroorganismer. Vi är därför mycket stolta över att ha utökat vårt produktutbud till att även omfatta luftdesinfektion. Att Novaerus produkter har en stark hållbarhetsprofil är viktigt för oss då säkerhet, människa och miljö alltid stått i fokus i Tre Rödas affärsmodell.

Novaerus är ett irländskt företag som startade 2006 och är en del av WellAir – ett globalt företag som verkar inom luftrening. Novaerus har en uttalad målbild att skapa produktiva, hälsosamma och energieffektiva inomhusutrymmen.

Novaerus patenterade plasmateknik är av medicinsk kvalitet och uppfanns 2006. Kliniska tester inleddes i Europa 2008 och uppgraderingar har sedan dess varit ett kontinuerligt arbete. Idag finns Novaerus luftrenare i över 60 länder och hjälper sjukhus, kontor, äldreboenden, utryckningsfordon, restauranger och skolor att infektionskontrollera och partikelreducera sina verksamhetsmiljöer.