Användningsområden

Novaerus portabla enheter är mycket effektiva i alla situationer där man på ett säkert sätt önskar reducera patogener, mildra odörer och neutralisera miljöföroreningar i inomhusluften.

Operationsrum

IVA

Akut & Väntrum

Patientrum

Tandläkarmottagningar

IVF-lab

Äldreboenden

Skola och barnomsorg

Varför desinficera luften?

Luftburna patogener sprider smitta genom in- och utandning, nysningar, hostningar samt via förorenade ytor. Utöka därför din hygien- och viruskontroll till att även omfatta luftdesinfektion dygnet runt.