ÄLDREBOENDEN

Minska risken för infektion och utbrott

Förebygg farliga och kostsamma infektionsutbrott bland utsatta personer inom äldreboenden.

Ta bort luftburna patogener och föroreningar på äldreboenden

Äldre personer är en utsatt grupp och mer mottagliga för sjukdomar än yngre vuxna. Lunginflammation och nedre luftvägsinfektioner är fortfarande den vanligaste dödsorsaken på vårdhem för äldre och luftburen överföring står för 20% av infektionerna. Infektionsutbrott på äldreboenden innebär stor fara för de immunförsvagade äldre och skapar stora problem för verksamhetens vardagliga drift med personalfrånvaro, övertid och nedstängningar som följd.

Inaktivera luftburna virus som orsakar utbrott som SARS-CoV-2, influensa och norovirus

Ta bort luftburna allergener som kvalster, pollen, damm och mögelsporer

Neutralisera stötande lukter som påverkar personal och patientkomfort

varför luftdesinfektion

Teknologin NanoStrike är kraftfull men ändå skonsam. Utan skadliga biprodukter är den säker att använda runt barn, äldre och sjuka. Novaerus portabla enheter är enkla att använda, kräver litet underhåll och är högeffektiva för kontinuerlig luftburen infektionskontroll.

Till produkter

Skapa en helhet kring infektionskontroll

Kontakta oss

Låt oss berätta mer om hur Novaerus portabla enheter för luftdesinfektion kan bidra till att återställa och upprätthålla en säker driftsmiljö på ert sjukhus.

    *Genom att klicka på ”Skicka” godkänner jag användarvillkoren och sekretesspolicyn.