INTENSIVVÅRD

Minska risken för korskontaminering

Skydda immunförsvagade patienter på ett säkert sätt från luftburna patogener på intensivvårdsavdelningar.

Ta bort luftburna patogener och föroreningar på intensivvårdsavdelningar

ICU- och onkologiska patienter löper en ökad risk för vårdförvärvade infektioner på grund av svårighetsgraden av deras sjukdom. ICU-patienter har vanligtvis ett nedsatt immunförsvar, lång sjukhusvistelse, flera vårdgivare som utför varierade uppgifter och en stor mängd invasiva åtgärder. Alla dessa faktorer bidrar till en förhöjd risk för kontakt med biologisk eller miljörelaterad förorening.

Inaktivera luftburna virus innan de infekterar sårbara patienter

Ta bort fina luftburna partiklar

Inaktivera luftburna bakterier för att förhindra infektion

varför luftdesinfektion

Teknologin NanoStrike är kraftfull men ändå skonsam. Utan skadliga biprodukter är den säker att använda runt barn, äldre och sjuka. Novaerus portabla enheter är enkla att använda, kräver litet underhåll och är högeffektiva för kontinuerlig luftburen infektionskontroll.

Till produkter

Skapa en helhet kring infektionskontroll

Kontakta oss

Låt oss berätta mer om hur Novaerus portabla enheter för luftdesinfektion kan bidra till att återställa och upprätthålla en säker driftsmiljö på ert sjukhus.

    *Genom att klicka på ”Skicka” godkänner jag användarvillkoren och sekretesspolicyn.