IVF-lab

Förbättra embryonal utveckling

Reducera VOC på ett säkert sätt för att förhindra fluktuationer i IVF-processen.

Ta bort luftburna föroreningar i laboratorier för provrörsbefruktning.

Även när IVF-lab följer strikt laboratoriepraxis kan luftburna patogener påverka embryonal utveckling negativt. Föroreningar inomhus som flyktiga organiska föreningar och mikrober, luftföroreningar från industrier, trafik, byggnation och insekticider kan alla leda till fluktuationer i IVF-processen. Föroreningar kan sedimentera på ytor och lösas upp i vätskelösningar där ömtåliga embryon odlas.

Neutralisera VOC innan de sätter sig på ytor

Förstärk HVAC-system med bärbar högpresterande HEPA-filtrering

Inaktivera luftburna bakterier på ett säkert sätt utan kemikalier

varför luftdesinfektion

Teknologin NanoStrike är kraftfull men ändå skonsam. Utan skadliga biprodukter är den säker att använda runt barn, äldre och sjuka. Novaerus portabla enheter är enkla att använda, kräver litet underhåll och är högeffektiva för kontinuerlig luftburen infektionskontroll.

Till produkter

Skapa en helhet kring infektionskontroll

Kontakta oss

Låt oss berätta mer om hur Novaerus portabla enheter för luftdesinfektion kan bidra till att återställa och upprätthålla en säker driftsmiljö på ert sjukhus.

    *Genom att klicka på ”Skicka” godkänner jag användarvillkoren och sekretesspolicyn.