OPERATIONSRUM

Minska risken för infektioner i operationsalar

Skydda sårbara patienter från postoperativa infektioner och sekundära lunginfektioner samt minska odörer från medicinska ingrepp.

Ta bort luftburna patogener och föroreningar på operationssalar

Infektioner förvärvade i operationssalar (SSI) orsakas av bakterier som tar sig in genom snitt som görs under operationen. SSI leder till fler än 90 000 dödsfall varje år, varav 50 % beräknas kunna förebyggas. En av huvudkällorna till förorening är partiklar som frisätts i luften av operationspersonal och patient. Små mikroorganismer och virus ”rider” på dessa partiklar och kommer in genom öppna sår eller via inandning, vilket leder till sjukdom och infektion.

Minska lukt från kirurgisk laser och gas

Minska luftburna partiklar

Inaktivera luftburna bakterier

varför luftdesinfektion

Teknologin NanoStrike är kraftfull men ändå skonsam. Utan skadliga biprodukter är den säker att använda runt barn, äldre och sjuka. Novaerus portabla enheter är enkla att använda, kräver litet underhåll och är högeffektiva för kontinuerlig luftburen infektionskontroll.

Till produkter

Skapa en helhet kring infektionskontroll

Kontakta oss

Låt oss berätta mer om hur Novaerus portabla enheter för luftdesinfektion kan bidra till att återställa och upprätthålla en säker driftsmiljö på ert sjukhus.

    *Genom att klicka på ”Skicka” godkänner jag användarvillkoren och sekretesspolicyn.