ALLMÄNNA PATIENTAVDELNINGAR

Minska risken för utbrott och infektion

Förhindra infektionsutbrott på avdelningar med flera patienter och hög personal- och besökstrafik.

Ta bort luftburna patogener och föroreningar i flerbäddsavdelningar

Risken för kontaminering kan vara många gånger högre på flerbäddsavdelningar jämfört med enkelbäddsrum eftersom bakterier som härrör från en patient kan spridas via luftströmmar till andra patienter i samma utrymme. Även med noggranna rutiner för handtvätt och hygien kan bakterier spridas mellan patienter och via vårdpersonal som rör sig mellan avdelningar.

Inaktivera luftburna bakterier för renare luft, händer och ytor

Minska fina partiklar som introduceras av besökare vilka kan transportera smittsamma mikrober

Neutralisera stötande lukter som påverkar patientens och personalens komfort

varför luftdesinfektion

Teknologin NanoStrike är kraftfull men ändå skonsam. Utan skadliga biprodukter är den säker att använda runt barn, äldre och sjuka. Novaerus portabla enheter är enkla att använda, kräver litet underhåll och är högeffektiva för kontinuerlig luftburen infektionskontroll.

Till produkter

Skapa en helhet kring infektionskontroll

Kontakta oss

Låt oss berätta mer om hur Novaerus portabla enheter för luftdesinfektion kan bidra till att återställa och upprätthålla en säker driftsmiljö på ert sjukhus.

    *Genom att klicka på ”Skicka” godkänner jag användarvillkoren och sekretesspolicyn.