SKOLA OCH BARNOMSORG

Minska risken för sjukdom och frånvaro

Håll elever och personal friska och engagerade i lärandet med hälsosam inomhusluft.

Ta bort luftburna patogener och föroreningar i skolor och barnomsorg

Barn som vistas tillsammans i små utrymmen såsom klassrum och förskolelokaler, möjliggör snabb spridning av bakterier och virus. Barn andas in mer syre i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna, vilket gör dem sårbara för luftburna sjukdomar. Många skolor och förskolor har policys för handtvätt och ytmässig rengöring, men tar inte hänsyn till skadliga patogener som kan förbli luftburna på obestämd tid.

Minska virusutbrott som SARS-CoV-2, influensa och norovirus

Minska inomhusallergener som kvalster, pollen, damm och mögelsporer

Neutralisera VOC som avges av möbler, färg och rengöringskemikalier

varför luftdesinfektion

Teknologin NanoStrike är kraftfull men ändå skonsam. Utan skadliga biprodukter är den säker att använda runt barn, äldre och sjuka. Novaerus portabla enheter är enkla att använda, kräver litet underhåll och är högeffektiva för kontinuerlig luftburen infektionskontroll.

Till produkter

Skapa en helhet kring infektionskontroll

Kontakta oss

Låt oss berätta mer om hur Novaerus portabla enheter för luftdesinfektion kan bidra till att återställa och upprätthålla en säker driftsmiljö på ert sjukhus.

    *Genom att klicka på ”Skicka” godkänner jag användarvillkoren och sekretesspolicyn.