Tandläkarmottagningar

Minska risken för infektion

Skydda patienter och personal från obehandlade bärare av virus och bakterier.

Ta bort luftburna patogener och föroreningar på tandläkarmottagningar

Tandmiljöer utsätts ofta för höga halter av förorenad inomhusluft. Aerosoler och stänk som genereras under rutinmässiga tandingrepp är kända för att bära betydande nivåer av mikrobiella föroreningar och blod. Dessutom använder tandläkarmottagningar olika kemiska föreningar varje dag såsom cement, antiseptika, smärtstillande medel och akryl. Dessa föroreningar kan ackumuleras under tid, vilket resulterar i kraftigt förorenad inomhusluft och medför en ökad infektionsrisk för personal och patienter.

Tandläkare löper också risk för infektioner som överförs från patienter som kan vara bärare av virus.

Minska överföringen av virus som SARS-CoV-2, influensa och norovirus

Inaktivera bakterier inklusive superbugs som MRSA, TB och C.diff

Neutralisera VOC genererade från vardagliga tandingrepp

varför luftdesinfektion

Teknologin NanoStrike är kraftfull men ändå skonsam. Utan skadliga biprodukter är den säker att använda runt barn, äldre och sjuka. Novaerus portabla enheter är enkla att använda, kräver litet underhåll och är högeffektiva för kontinuerlig luftburen infektionskontroll.

Till produkter

Skapa en helhet kring infektionskontroll

Kontakta oss

Låt oss berätta mer om hur Novaerus portabla enheter för luftdesinfektion kan bidra till att återställa och upprätthålla en säker driftsmiljö på ert sjukhus.

    *Genom att klicka på ”Skicka” godkänner jag användarvillkoren och sekretesspolicyn.