Start-temp2021-10-20T13:26:58+02:00

Du kan inte desinficera luften
på egen hand. Vi hjälper dig.

NanoStrike® är den patenterade teknologin som driver Novaerus portabla enheter för luftdesinfektion. Denna plasmabaserade nanoteknik utplånar alla luftburna mikroorganismer vid kontakt. NanoStrike dödar och deaktiverar patogener på nanosekunder. Utan att skapa skadliga biprodukter. Det är unikt. NanoStrike utgör därför första linjens skydd mot virus, bakterier och sporer.

Tekniken är helt säker för människa och miljö.

Teknologi
Användningsområden

Första linjens skydd mot virus och bakterier

NanoStrike är den patenterade teknologin som driver Novaerus portabla enheter för luftdesinfektion.

Denna plasmabaserade nanoteknik utplånar alla luftburna mikroorganismer på DNA/RNA nivå. NanoStrike dödar och deaktiverar patogener på nanosekunder. Utan att skapa skadliga biprodukter. Det är unikt. NanoStrike utgör därför första linjens skydd mot virus, bakterier och sporer.

Tekniken NanoStrike är helt säker för människa och miljö. Forskning, utveckling och tillverkning sker på Irland och trestegsfiltret Camfil® som används i Defend 1050 är en svensktillverkad kvalitetsprodukt från fabriken i Trosa.

Läs mer

Luftskydd av medicinsk kvalitet

Varhelst vi människor kommer och går introduceras luftburna patogener till våra inomhusmiljöer. Novaerus portabla enheter för luftdesinfektion är utformade för snabb sanering av alla situationer och sammanhang där många människor vistas tillsammans eller där hög risk föreligger. Novaerus teknologi genererar kontinuerlig luftdesinfektion, partikelminskning, luktreducering och VOC-kontroll.

Allt för att återställa och bibehålla hälsosam luft inomhus.

Läs mer

Novaerus produktlinje – Välj rätt enhet för dina behov

Novaerus portabla produkter kan användas tillsammans eller var för sig för att återställa och bibehålla luftkvaliteten inomhus. Enheterna är lätta att använda, kräver litet underhåll och flyttas enkelt mellan riskområden för att placeras där de behövs som mest.

Vetenskapligt bevisad förmåga att skydda dig, din personal, din familj, dina kollegor, kunder, studenter eller hyresgäster från luftburna föroreningar, bakterier och virus.

Utan skadliga biprodukter kan de användas dygnet runt nära barn, äldre och sjuka. Novaerus teknik erbjuder säkerhet för alla. I samhället i stort.

Defend 1050

Kärnan i Novaerus Defend 1050 utgörs av tekniken NanoStrike och kombineras med det svensktillverkade trestegsfiltret Camfil®. Enheten är fristående, hjulförsedd och har fem effektlägen. Defend 1050 är idealisk för snabb sanering av högriskområden och stora utrymmen där många människor vistas tillsammans.

Protect 800

Novaerus Protect 800 är designad för kontinuerlig luftdesinfektion och luktkontroll i medelstora inomhusutrymmen och använder tekniken NanoStrike tillsammans med en tvåstegsfläkt. Kan monteras på vägg eller placeras på ett specialdesignat stativ och ansluts till valfritt uttag.

Protect 200

Novaerus Protect 200 är utformad för kontinuerlig luftdesinfektion av ditt omedelbara andningsutrymme och rum upp till 20 kvm. Enheten använder tekniken NanoStrike och drivs med en fläkthastighet. Kan monteras på väggen eller placeras på vilken plan yta som helst och ansluts till valfritt uttag.

Oberoende testad och beprövad

NanoStrike teknologin har bevistas eliminera och avaktivera de minsta av luftburna virus, bakterier, mögelsporer och VOC i ett trettiotal oberoende laboratorietester.

I fallstudier och kliniska tester har Novaerus produkter uppvisat tydliga resultat på reducering av infektioner och ökat välbefinnande hos människor i verkliga miljöer.

Coronavirus och SARS-CoV-2

Novaerus mest uppmärksammande och dagsaktuella vetenskapligt bevisade
testresultat handlar om Coronavirus.

Laboratoriestudien utvärderade effekten och förmågan hos Novaerus Defend 1050 att reducera aktivt SARS-CoV-2 virus, viruset som orsakar sjukdomen COVID-19.

Novaerus Defend 1050 visade sig minska luftburet SARS-CoV-2 virus med 99,997% på 30 minuter.

Läs mer om studien nedan eller gå vidare till Forskning där du finner
Novaerus sammanställda resultatunderlag.

Defend 1050 uppnådde en reduktion på 99,997% av SARS-CoV-2 på 30 minuter vilket innebar att aktivt SARS-CoV-2-virus inte kunde detekteras efter 30 minuter.


Defend 1050 eliminerar levande SARS-CoV-2

Reduktion av SARS-CoV-2

Defend 1050 uppnådde en reduktion på 99,997% av SARS-CoV-2 på 30 minuter vilket innebar att aktivt SARS-CoV-2-virus inte kunde detekteras efter 30 minuter.

Reduktion av SARS-CoV-2

24/7 LUFTSKYDD

Skydda dig, din personal, din familj, dina kollegor, kunder, studenter eller hyresgäster
från luftburna föroreningar, bakterier och virus.

Enkel att använda och billig i drift.

användningsområden

Idag finns Novaerus i över 60 länder. Teknologin hjälper sjukhus, kontor, tandläkarkliniker, äldreboenden, utryckningsfordon, restauranger och skolor att infektionskontrollera och partikelreducera sina verksamhetsmiljöer.

Vill du också prova Novaerus unika och banbrytande teknik?

Till toppen