Varför desinficera luften?

Luftburna patogener frisätts när vi andas, pratar, sjunger, nyser och hostar. Dessa små partiklar sprider sedan smitta mellan oss människor via luften och i kontakt med händer och förorenade ytor.

Utöka därför er virus- och hygienkontroll till att även omfatta luftdesinfektion dygnet runt.

SÄKER FÖR ALLA

Utan skadliga biprodukter är vår teknik helt säker att använda runt barn, äldre och sjuka.

FILTRERAR BORT VOC

Med vår patenterade plasmateknik filtreras flyktiga organiska föreningar (VOC) bort tillsammans med skadliga mikroorganismer och lämnar bara ren, bakterie- och virusfri luft till rummet.

CORONA- &amp INFLUENSA

Teknologin har i oberoende studier bevisats eliminera bakterier och virus i luft, inklusive Influensa- och Coronavirus.

Vad finns i luften?

Människor tillbringar 80–95% av sina liv inomhus. Vi andas in över 10 kubikmeter inomhusluft varje dag. Inomhusluften kan vara upp till tio gånger mer förorenad än utomhusluften – full av flyktiga organiska föreningar och mikroorganismer som innehåller eller fäster sig vid virus, bakterier, svampsporer och pollen. Exponering för dessa föroreningar kan leda till infektionssjukdomar, astma, allergier, huvudvärk, irritation, koncentrationssvårigheter och låggradig inflammation.

Renare luft = Renare händer och ytor

Infektiösa aerosoler kan vara extremt små (<5 μm) och kan därför förbli suspenderade och livskraftiga i luftströmmar under långa perioder, vilket resulterar i en hög risk för luftburen infektionssmitta. Större och tyngre smittsamma partiklar faller ner och förorenar ytor och händer.

Luftburna infektioner uppskattas utgöra 10-50% av infektioner förvärvade på vårdavdelningar respektive 40-70% på operationssalar (Fernstrom 2013).

Den första linjen av skydd mot virus och bakterier

NanoStrike har utvecklats av forskare och ingenjörer inom Novaerus dedikerade team. Teknologin använder en atmosfärisk plasmaurladdning – samma typ av urladdning som uppkommer vid blixtnedslag – för att döda och avaktivera skadliga luftburna mikroorganismer.

SÄKER FÖR ALLA

Utan skadliga biprodukter är tekniken säker att använda även kring våra mest känsliga medmänniskor såsom barn, äldre och sjuka.

FILTRERAR BORT VOC

Med vår patenterade plasmateknik filtreras flyktiga organiska föreningar (VOC) bort tillsammans med skadliga mikroorganismer och lämnar bara ren, bakterie- och virusfri luft till rummet.

COVID 19 & Influensa

Teknologin har i oberoende studier bevisats eliminera bakterier och virus i luft, inklusive Influensa- och Coronavirus.

Forskningen bakom Novaerus

Novaerus teknik har visat sig vara mycket effektiv och säker i ett stort antal oberoende kliniska studier, laboratorietester och fallstudier.

LÄS MER