NanoStrike är den patenterade teknologin som driver alla Novaerus portabla  luftdesinfektionsenheter.

Vår plasmabaserade nanoteknik inte bara fångar utan dödar alla luftburna mikroorganismer vid kontakt. Novaerus erbjuder första linjen av skydd mot virus och bakterier.

Användningsområden

Den första linjen av skydd mot virus och bakterier

NanoStrike har utvecklats av forskare och ingenjörer inom Novaerus dedikerade team. Forskning, utveckling och tillverkning sker utanför Dublin på Irland.

Teknologin använder en atmosfärisk plasmaurladdning – samma typ av urladdning som uppkommer vid blixtnedslag –
för att döda och avaktivera skadliga luftburna mikroorganismer.

Flera inaktiveringsprocesser i ett kraftfullt slag

NanoStrikes plasmaspolar utdelar ett dödligt slag när patogener kommer i kontakt med plasmafältet kring spolarna. Denna process består i sig av flera samtidiga inaktiveringsprocesser och förstör alla luftburna patogener som virus, bakterier och svamp på mindre än en sekund.

Mikroorganismerna exponeras direkt för plasmamaterian när luften strömmar över spolarna, i motsats till att exponeras för biprodukter av materian.

Detta särskiljer NanoStrike från konkurrerande tekniker. Resultatet är mild men högeffektiv teknologi i marknadens absoluta framkant.

NanoStrike attackerar patogenen och perforerar cellväggarna

DNA och protein inom cellen förstörs

Cellen brister på grund av osmotiskt tryck

Hur NanoStrike Skyddar

Våra Produkter

Novaerus portabla produkter kan användas tillsammans eller var för sig för att återställa och bibehålla luftkvaliteten inomhus. Vetenskapligt bevisad förmåga att skydda dig, din personal, din familj, dina kollegor, kunder, studenter eller hyresgäster
från bakterier, virus och luftburna föroreningar.

Defend 1050

Kärnan i Novaerus Defend 1050 utgörs av tekniken NanoStrike och kombineras med ett medicinskt klassat trestegsfilter från svenska Camfil®. Enheten är utrustad med sex plasmaspolar, är fristående på hjul och försedd med fem effektlägen. Defend 1050 är idealisk för snabb sanering av högriskområden och utrymmen där många människor vistas tillsammans då luftburna mikroorganismer, större partiklar och VOC effektivt reduceras.

Defend 400

Kärnan i Novaerus Defend 400 utgörs av tekniken NanoStrike och kombineras med ett medicinskt klassat trestegsfilter från svenska Camfil®. Enheten är utrustad med fyra plasmaspolar, är fristående på hjul och försedd med fem effektlägen. Defend 400 är idealisk för sanering av högriskområden och för kontinuerlig drift i kritiska miljöer då den effektivt reducerar luftburna mikroorganismer, större partiklar och VOC.

Protect 800

Novaerus Protect 800 är designad för kontinuerlig luftdesinfektion och luktkontroll i medelstora inomhusutrymmen och använder tekniken NanoStrike tillsammans med en tvåstegsfläkt. Protect 800 kräver inga utbyteskomponenter, arbetar med bibehållen prestanda under hela livslängden och drar inte mer energi än en 40W glödlampa. Det ger en låg ägandekostnad i både avseende tid och pengar tillsammans med hög driftsäkerhet. Kan monteras på vägg eller placeras på ett specialdesignat stativ och ansluts till valfritt uttag.

Protect 200

Novaerus Protect 200 är utformad för kontinuerlig luftdesinfektion av ditt omedelbara andningsutrymme och mindre rum upp till 20 kvm. Enheten använder tekniken NanoStrike, är utrustad med en plasmaspole och drivs med en fläkthastighet. Protect 200 kräver inga utbyteskomponenter, arbetar med bibehållen prestanda under hela livslängden och drar inte mer energi än en 40W glödlampa. Detta ger låg ägandekostnad tillsammans med en hög driftsäkerhet. Kan monteras på väggen eller placeras på vilken plan yta som helst och ansluts till valfritt uttag.