NanoStrike är den patenterade teknologin som driver alla Novaerus portabla  luftdesinfektionsenheter.

Vår plasmabaserade nanoteknik inte bara fångar utan dödar alla luftburna mikroorganismer vid kontakt. Novaerus erbjuder första linjen av skydd mot virus och bakterier.

Användningsområden

Den första linjen av skydd mot virus och bakterier

NanoStrike har utvecklats av forskare och ingenjörer inom Novaerus dedikerade team. Forskning, utveckling och tillverkning sker utanför Dublin på Irland.

Teknologin använder en atmosfärisk plasmaurladdning – samma typ av urladdning som uppkommer vid blixtnedslag –
för att döda och avaktivera skadliga luftburna mikroorganismer.

Flera inaktiveringsprocesser i ett kraftfullt slag

NanoStrikes plasmaspolar utdelar ett dödligt slag när patogener kommer i kontakt med plasmafältet kring spolarna. Denna process består i sig av flera samtidiga inaktiveringsprocesser och förstör alla luftburna patogener som virus, bakterier och svamp på mindre än en sekund.

Mikroorganismerna exponeras direkt för plasmamaterian när luften strömmar över spolarna, i motsats till att exponeras för biprodukter av materian.

Detta särskiljer NanoStrike från konkurrerande tekniker. Resultatet är mild men högeffektiv teknologi i marknadens absoluta framkant.

NanoStrike attackerar patogenen och perforerar cellväggarna

DNA och protein inom cellen förstörs

Cellen brister på grund av osmotiskt tryck

Hur NanoStrike Skyddar

Våra Produkter

Novaerus portabla produkter kan användas tillsammans eller var för sig för att återställa och bibehålla luftkvaliteten inomhus. Vetenskapligt bevisad förmåga att skydda dig, din personal, din familj, dina kollegor, kunder, studenter eller hyresgäster
från bakterier, virus och luftburna föroreningar.

Defend 1050

Tekniken NanoStrike utgör kärnan i Defend 1050 och kombineras med det svensktillverkade trestegsfiltret Camfil®. Enheten har fem fläkthastigheter, är fristående och portabel tack vare hjulen på undersidan. Defend 1050 är idealisk för snabb sanering av högriskutrymmen och stora lokaler där många människor vistas tillsammans.

Protect 800

Novaerus Protect 800 är designad för kontinuerlig luftdesinfektion och luktkontroll av medelstora inomhusutrymmen och använder tekniken NanoStrike tillsammans med en tvåstegsfläkt. Kan monteras på vägg eller placeras på ett specialdesignat stativ och ansluts till valfritt uttag.

Protect 200

Novaerus Protect 200 är utformad och designad för kontinuerlig luftdesinfektion av ditt omedelbara andningsutrymme och mindre inomhusutrymmen upp till 20 kvm. Enheten bygger på tekniken NanoStrike och drivs med en fläkthastighet. Kan monteras på väggen eller placeras på vilken plan yta som helst och ansluts till valfritt uttag.